Hyal-Drop multi s novým aplikátorom

Zmena na ktorú všetci čakali! Umelé slzy Hyal-Drop multi odteraz v lekárňach kúpite s novým aplikátorom s ochranným uzáverom a ergonomickou opierkou na palec.

Hyal-Drop multi je prípravok prvej voľby, ktorý prináša okamžitú úľavu a zvlhčenie pre suché oči. Prirodzene osviežuje a upokojuje suché oči a mierni príznaky unavených, podráždených či slziacich očí.

  • Aj pri novom aplikátore však platia základné pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby bol efekt roztoku čo najlepší.
  • Hyal-Drop multi si aplikujte s čistými rukami.
  • Nedotýkajte sa rukami hrotu fľaštičky, zabránite tým kontaminácii roztoku.
  • Nedotýkajte sa hrotom fľaštičky povrchu oka, predídete prípadnému zraneniu.
  • Výrobok používajte maximálne 6 mesiacov po otvorení.

Pred prvým použitím fľaštičku alebo ak ste umelé slzy dlhšie nepoužívali je potrebné opakovane stláčať aplikátor až kým sa nezaplní mechanizmus pumpy roztokom. Vtedy je systém pripravený na používanie.

Ako používať Hyal-Drop® multi?

Patentovaný mechanizmus pumpy prípravku Hyal-Drop® multi umožňuje, že je prípravok bez konzervantov. Fľaštička vyzerá odlišne než fľaštičky iných očných kvapiek, ktoré ste doteraz používali.

Všeobecné odporúčania: Umyte si ruky pred každým použitím prípravku. Dávajte pozor, aby ste sa prstami ani ničím iným nedotkli hrotu fľaštičky. Tým sa zamedzí kontaminácii roztoku vo fľaštičke.

Pred každým použitím odstráňte pootočením priehľadné ochranné viečko z koncovky fľaštičky.

Pozor! Pred prvým použitím a vždy keď fľaštičku s prípravkom nejakú dobu nepoužívate: Otočte fľašu dnom hore a niekoľkokrát stlačte mechanizmus pumpičky, až kým sa neobjaví prvá kvapka.

Držte fľaštičku, ako je uvedené na obrázku: Palec položte na ergonomicky tvarovanú plôšku (oporu pre palec) a ďalšie dva prsty položte na spodnú časť fľaštičky.

Otočte fľaštičku hore dnom. Mierne zakloňte hlavu. Palcom druhej ruky jemne stiahnite dolné viečko dolu, fľaštičku stále držte hore dnom nad okom. Mierne zatlačte v mieste opory pre palec. Týmto spôsobom sa uvoľní jedna kvapka z fľaštičky priamo do oka. Po aplikácii oko zatvorte a pomaly ním pod viečkom pohybujte, aby sa kvapka optimálne rozprestrela po celom povrchu oka.

Ihneď po použití otrepte prebytočné kvapky roztoku z fľaštičky a nasaďte priehľadné ochranné viečko späť na koncovku fľaštičky. Vzhľadom na mechanizmus fľaštičky v nej zostáva malé množstvo roztoku. Avšak uvedený objem fľaštičky môže byť plne využitý.

Zdieľať na