Kontakt

email:

info@mobivenal.sk

Facebook

www.facebook.com/mobivenal

Ochrana značky

Mobivenal® micro a Mobivenal® micro Simple sú ochranné a/alebo registrované známky.