Blog

Považovať dobrý zrak za samozrejmosť je nerozumné až detinské. Starostlivosť o naše oči je rovnako dôležitá ako starostlivosť o akúkoľvek inú časť nášho tela, ak nie dôležitejšia.